اداره کل تبلیغات اسلامی استان گیلان در نظر دارد براساس دستورالعمل ماده 23 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) به شماره 73645 مورخ 21/02/1400 نسبت به مشارکت در ساخت پروژه های نیمه تمام به شرح جدول زیر به سرمایه گذاران بخش خصوصی اقدام نماید.
لذا از کلیه ی سرمایه گذاران واجد شرایط که توان تامین مالی، فنی و تجربه احداث خانه های عالم را داشته باشند درخواست میگردد تا حداکثر 7 روز پس از انتشار این آگهی نسبت به ارائه اسناد و مدارک ارزیابی کیفی (برابر اصل) تحویل دبیرخانه این اداره کل به نشانی : «رشت – بلوار مدرس – اداره کل تبلیغات اسلامی استان گیلان» تحویل و رسید دریافت نمایند. بدیهی است به رزومه فاقد مستندات ترتیب اثر داده نمیشود.
ردیف عنوان پروژه برآورد حدودی
(میلیون ریال) مدت اجرا (ماه) ملاحظات
1 احداث خانه عالم و کانون قرآن توچاه آلمان لشت نشا 32000 24ماه
2 احداث خانه عالم پشتیر 10000 24 ماه
3 احداث مجتمع فرهنگی و هنری تبلیغات اسلامی ماسال 9500 5ماه
4 احداث خانه عالم روستای بیدورن 1000 5ماه
5 احداث خانه عالم روستای میکال سیاهکل 1473 5ماه
6 احداث خانه عالم نوکنده رضوانشهر 2000 5 ماه
7 احداث خانه عالم خیمه سر رضوانشهر 4000 24ماه
8 احداث خانه عالم لیل 3000 24 ماه
9 احداث خانه عالم روستای قروق (تالش ) 5000 5 ماه
10 احداث خانه عالم ماچیان رودسر 3000 24 ماه
11 احداث خانه عالم سراوان 2000 5ماه
12 احداث خانه عالم قاضی محله پهمدان 3000 5 ماه
13 احداث خانه عالم لفمجان لاهیجان 8000 24ماه
14 احداث خانه عالم خرشتم 9000 24 ماه
15 احداث خانه عالم اولم 1500 5 ماه

این آگهی در سامانه www.ntegilan.ir/asli منتشر گردید.

اداره کل تبلغات اسلامی استان گیلان

برچسب ها :