مزایده واگذاری مغازه جهت اجاره در میدان مصلی طبقه همکف اداره کل تبلیغات اسلامی گیلان / 26 تیر 1402
مناقصه عمومی انجام امور خدماتی و نظافت نگهبانی و انتظامات / 8 خرداد 1402
مناقصه مشارکت در احداث و تکمیل خانه های عالم و کانون قرآن به سرمایه¬گذاران واجد صلاحیت / 8 فروردین 1402
مناقصه واگذاری احداث و تکمیل خانه های عالم و کانون قرآن به سرمایه‌گذاران واجد صلاحیت / 27 اسفند 1401
مزایده واگذاری سبزه میدان اول افخرا روبه روی مسجد الجواد جهت اجاره / 29 بهمن 1401