واگذاری مغازه جهت اجاره
آگهی مناقصه عمومی 8 خرداد 1402
آگهی فراخوان عمومی واگذاری در احداث و تکمیل خانه های عالم و کانون قرآن به سرمایه‌گذاران واجد صلاحیت 27 اسفند 1401