طرحی از میلاد پسندیده هنرمند گیلانی
با موضوع دستگیری عامل حمله به حرم شاه‌چراغ توسط یک نیروی خدماتی!

برچسب ها :